Oferujemy rozwiązania z poniższych obszarów:

 • Kompleksowa ochrona sieci i interfejsów API
 • Zarządzalne usługi bezpieczeństwa ( Managed Security Services)
 • Systemy SIEM / SOAR
 • Zautomatyzowana weryfikacja skuteczności wdrożonych zabezpieczeń ( Automated Security Validation)
 • Automatyzacja działań SOC (ang. Security Operations Center)
 • Threat Intelligence
 • External Attack Surface Management (EASM)
 • Skanowanie podatności aplikacji WEB’owych
 • Testy bezpieczeństwa kodu źródłowego aplikacji
 • Centralne zarządzanie konfiguracją i politykami bezpieczeństwa na zaporach i urządzeniach sieciowych
 • Zarządzanie dostępami uprzywilejowanymi i nagrywanie sesji
 • Ochrona stacji roboczych (EDR / XDR)
 • Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
 • Ochrona poczty elektronicznej
 • Budowanie świadomości na temat bezpieczeństwa wśród pracowników
 • Weryfikacja skuteczności środków ochrony przed atakami DDoS
 • Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii
 • Testowanie bezpieczeństwa firmware’u
 • Zabezpieczenie środowiska IT z wykorzystaniem tzw. „deception technology”
 • Konteneryzacja, zarządzanie klastrami i bezpieczeństwo środowiska Kubernetes

 

Jesteśmy jedynym dystrybutorem na rynku polskim oferującym rozwiązania renomowanych firm: Balasys oraz BlueVoyant.