Wsparcie przedwdrożeniowe
wybór optymalnego rozwiązania oraz jego architektury, najlepiej odpowiadających potrzebom klienta
Wsparcie wdrożeniowe
instalacja, konfiguracja, definiowanie reguł i polityk
dopasowanie usług wsparcia i warunków SLA w trybach:
• podstawowym (w dni robocze, w godz. 8 – 16)
• rozszerzonym (24/7)
Optymalny tryb i zakres usług SLA dobierany jest każdorazowo z Klientem, na podstawie analizy otoczenia biznesowego, technicznego oraz potrzeb i możliwości Klienta.
Wsparcie powdrożeniowe
świadczenie usług zgodnie z SLA
rozwój i optymalizacja konfiguracji rozwiązań wynikających z potrzeb klienta
Szkolenia
w zakresie proponowanych usług, rozwiązań i sprzętu