Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy szereg wysokiej klasy rozwiązań w niżej prezentowanych obszarach.

Bezpieczeństwo sieci

Bezpieczeństwo sieci jest jednym z podstawowych elementów systemu ochrony informacji. Szczególnie istotne odpowiednie zabezpieczenie granic sieci wewnętrznej, ale również konkretnych jej segmentów czy zasobów. Istotne jest zabezpieczenie zasobów sieciowych zarówno przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Nie jest to zadanie łatwe biorąc pod uwagę szybko zmieniające się trendy w modelu przetwarzania – przenoszenie przetwarzania do chmury obliczeniowej, praca zdalna, itp. W obliczu pojawiających się coraz bardziej wyrafinowanych ataków i jednocześnie rosnących kosztów ponoszonych przez organizacje będące ofiarami cyberataków, wdrożenie skutecznych zabezpieczeń staje się bezwzględnie konieczne. Dzisiejsze nowoczesne systemy zabezpieczeń sieci muszą sprostać wymaganiom wynikającym z tych uwarunkowań. Muszą obejmować wyższe warstwy modelu ISO/OSI, w tym warstwę aplikacji, umożliwiać pełną kontrolę zarówno protokołów, jak i samego ruchu sieciowego, włączając w to ruch szyfrowany. Muszą być elastyczne oraz zapewniać ochronę, umożliwiając definiowanie polityk zabezpieczeń, ściśle dostosowanych do wymagań danej organizacji. Muszą również umożliwiać zaimplementowanie modelu „Zero Trust”, podnoszącego poziom ochrony na znacznie wyższy szczebel. W naszym portfolio znajduje się takie właśnie rozwiązanie. Jest nim Proxedo Network Security węgierskiej firmy Balasys – wysoce elastyczne, wielozadaniowe rozwiązanie, zapewniające zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz, jak i z wewnątrz organizacji. Zapewnia ono głęboką inspekcję pakietów (ang. Deep Packet Inspection), kontrolę ruchu szyfrowanego i wiele innych funkcjonalności (w tym współpracę z systemami klasy SIEM / SOAR). Dzięki elastycznej architekturze i możliwości skryptowej konfiguracji, umożliwia zdefiniowanie praktycznie dowolnych polityk zabezpieczeń. Wpisuje się również w architekturę „Zero Trust”.

Bezpieczeństwo API

Komunikacja między aplikacjami z wykorzystaniem interfejsów aplikacyjnych – API jest wykorzystywana w obszarze IT już od wielu lat. Przez dłuższy czas komunikacja poprzez API wykorzystywana była przez organizacje na potrzeby własnych systemów ewentualnie do komunikacji z aplikacjami kluczowych partnerów. Postępująca standaryzacja, dostępność narzędzi, rosnące potrzeby w zakresie wymiany danych pomiędzy aplikacjami, ale również potrzeba łatwego i skutecznego udostępniania informacji klientom oraz szereg innych czynników, spowodowały szybki rozwój i rosnącą popularność, technologii API. Dzięki temu powszechnie są dzisiaj różnego rodzaju usługi, jak np. platformy zakupowe, media społecznościowe, narzędzia pracy grupowej, itp. Szereg dostawców oferuje swoje produkty za pośrednictwem API (np. Google, Microsoft, Facebook, itp.). Technologia API jest też jedną z kluczowych technologii w obszarze przetwarzania, udostępniania i wymiany danych w chmurze obliczeniowej. Wraz ze wzrostem popularności technologii API, cyberprzestępcy rozwijają się również niestety swój arsenał środków przełamywania zabezpieczeń i wykradania danych poprzez interfejsy API. Często są to dane na tyle cenne dla organizacji, że ich wyciek może spowodować bardzo poważne, negatywne konsekwencje dla działalności biznesowej danej organizacji, wizerunku lub zdolności do zachowania konkurencyjności na rynku, czy nawet bezpieczeństwa państwa (w przypadku instytucji rządowych, czy administracji państwowej). Coraz bardziej kluczową role zaczyna odgrywać kwestia odpowiedniego zabezpieczenia API, w celu zabezpieczenia organizacji przed tego rodzaju incydentami. Nasza firma oferuje w tym zakresie wysokiej klasy rozwiązanie, jakim jest Proxedo API Security firmy Balasys.

Bezpieczeństwo aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji rozpoczyna się na etapie ich tworzenia, testowania i wdrażania. W trakcie ich eksploatacji aplikacje są poddawane zmianom, które musza być sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa. Wykrywane są również nowe podatności oraz nowe zagrożenia, którym należy przeciwdziałać. W tym zakresie nasza firma oferuje rozwiązania do wykonywania automatycznych testów aplikacji, zarówno statycznych (kodu źródłowego) – SAST, jak też interatywnych – IAST oraz dynamicznych – DAST.

Bezpieczeństwo całego środowiska IT

Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska IT to złożone zagadnienie. Wymaga ono zastosowania i połączenia wielu technologii, począwszy od tych chroniących elementy końcowe – EDR / XDR, pocztę elektroniczną, dane - przed ich niekontrolowaną utratą – DLP, systemy zarządzania dostępem uprzywilejowanym – PAM oraz systemy do zarządzania kopiami zapasowymi, po narzędzia do zarzadzania politykami bezpieczeństwa, a także technologie umożliwiające monitorowanie środowiska i reagowanie na potencjalne incydenty – SIEM / SOAR, skończywszy na narzędziach umożliwiających weryfikację skuteczności działania wdrożonych mechanizmów bezpieczeństwa – Automated Security Validation Tools. W naszym portfolio znajdziecie Państwo rozwiązania adresujące wszystkie powyższe aspekty.

Bezpieczeństwo fizyczne i biometryczne metody uwierzytelniania

Bezpieczeństwo fizyczne praktycznie „od zawsze” było i jest nadal ważnym elementem całego krajobrazu bezpieczeństwa informacji. Stosowane w systemach kontroli dostępu rozwiązania służące do identyfikacji i autoryzacji osób zaczynają być tożsame z rozwiązaniami służącymi do tych samych celów w przypadku systemów i aplikacji. Nasza firma oferuje zaawansowane rozwiązania z dziedziny identyfikacji i autoryzacji biometrycznej, przewyższające skutecznością najbardziej powszechne obecnie rozwiązania wykorzystujące np. odcisk palca, a jednocześnie równie praktyczne i łatwe w zastosowaniu.

Rozwiązania systemowe

Równie ważnym, co pozostałe elementem skutecznych systemów zabezpieczeń jest infrastruktura systemowa i systemowo-narzędziowa. Sprawdzone, a przede wszystkim niezawodne oraz skutecznie i w sposób ciągły utrzymywane oraz rozwijane rozwiązania z tej dziedziny, stanowią odpowiednią bazę dla innych, specjalistycznych rozwiązań służących do zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Oferujemy w tym obszarze, jako autoryzowany partner, rozwiązania firmy SUSE, zarówno w zakresie oprogramowania systemowego, jak również zaawansowanych rozwiązań do budowania i zarządzania większymi środowiskami, wykorzystującymi m.in. konteneryzację i automatyzację przetwarzania.

Rozwiązania

Oprogramowanie zabezpieczające API i sieci
SIEM / SOAR
Uwierzytelnianie
Oprogramowanie systemowe, konteneryzacja i automatyzacja przetwarzania
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY